Deklaracje dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć:
1) w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl – poprzez Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód,
2) w formie papierowej – wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Urszulin albo przesłać na adres korespondencyjny urzędu.

Deklaracje trzeba złożyć do 30 czerwca 2022 roku – w przypadku budynków już istniejących (dotyczy to źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.).
W przypadku nowo powstałych obiektów deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni (dotyczy to źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r.).

Druki deklaracji do pobrania:
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne