XLI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2021 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
12. Dyskusja.
13. Zakończenie obrad.