Pierwszy etap Termomodernizacji Budynku Urzędu Gminy Urszulin zakończony.

Gmina Urszulin, zakończyła I etap Termomodernizacji Budynku Urzędu Gminy Urszulin, który polegał na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia budynku, wymiany c.o i opraw świetlnych oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie te prace zostały wykonane w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Urszulinie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 926 071,49 zł.

Obecnie przygotowujemy się do II etapu prac na budynku Urzędu Gminy jakim będzie przebudowa wewnątrz budynku.

Tomasz Antoniuk: Jest to kolejny budynek publiczny jaki objęliśmy termomodernizacją. Założone prace miały na celu wprowadzenie oszczędności, w czasach, gdzie mamy taki wysoki wzrost cen paliw.