Komunikat skierowany do uczestników projektu OZE

Apelujemy do mieszkańców, którzy deklarowali chęć uczestnictwa w projekcie „Energia odnawialna w Gminie Urszulin Etap II” o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Urszulin, pokój nr 10 i nr 20 w celu podpisania umowy o montaż i używanie instalacji OZE w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 roku. Nie przybycie w wyznaczonym terminie skutkuje wykreśleniem z listy podstawowej, co wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.
Zapraszamy
Urząd Gminy Urszulin