ZAWIADOMIENIE skierowane do właścicieli lasów prywatnych

D O K U M E N T Y   D O   P O B R A N I A:

1. Formularz uwag i zastrzeżeń

2. 19-052-0001-ANDRZEJÓW_BDO

2a. 0001_ANDRZEJOW_MAPA_PRZEGLADOWA

3. 19-052-0002-BABSK_BDO

3a. 0002_BABSK_MAPA_PRZEGLADOWA

4. 19-052-0003-BORYSIK_BDO

4a. 0003_BORYSIK_MAPA_PRZEGLADOWA

5. 19-052-0004-DĘBOWIEC_BDO

5a. 0004_DEBOWIEC_MAPA_PRZEGLADOWA

6. 19-052-0005-GRABNIAK_BDO

6a. 0005_GRABNIAK_MAPA_PRZEGLADOWA

7. 19-052-0006-JAMNIKI_BDO

7a. 0006_JAMNIKI_MAPA_PRZEGLADOWA

8. 19-052-0007-KOZUBATA_BDO

8a. 0007_KOZUBATA_MAPA_PRZEGLADOWA

9. 19-052-0008-ŁOMNICA_BDO

9a. 0008_LOMNICA_MAPA_PRZEGLADOWA

10. 19-052-0009-MICHAŁÓW_BDO

10a. 0009_MICHALOW_MAPA_PRZEGLADOWA

11. 19-052-0010-NOWE_ZAŁUCZE_BDO

11a. 0010_NOWE_ZALUCZE_MAPA_PRZEGLADOWA

12. 19-052-0011-PRZYMIARKI_BDO

12a. 0011_PRZYMIARKI_MAPA_PRZEGLADOWA

13. 19-052-0012-SĘKÓW_BDO

13a. 0012_SEKOW_MAPA_PRZEGLADOWA

14. 19-052-0013-STARE_ZAŁUCZE_BDO

14a. 0013_STARE_ZALUCZE_MAPA_PRZEGLADOWA

15. 19-052-0014-SUMIN_BDO

15a. 0014_SUMIN_MAPA_PRZEGLADOWA

16. 19-052-0015-URSZULIN_BDO

16a. 0015_URSZULIN_MAPA_PRZEGLADOWA

17. 19-052-0017-WIELKOPOLE_BDO

17a. 0017_WIELKOPOLE_MAPA_PRZEGLADOWA

18. 19-052-0018-WINCENCIN_BDO

18a. 0018_WINCENCIN_MAPA_PRZEGLADOWA

19. 19-052-0019-WOLA_WERESZCZYŃSKA_BDO

19a. 0019_WOLA_WERESZCZYNSKA_MAPA_PRZEGLADOWA

20. 19-052-0020-WÓLKA_WYTYCKA_BDO

20a. 0020_WOLKA_WYTYCKA_MAPA_PRZEGLADOWA

21. 19-052-0021-WYTYCZNO_BDO

21a. 0021_WYTYCZNO_MAPA_PRZEGLADOWA

22. 19-052-0022-ZABRODZIE_BDO

22a. 0022_ZABRODZIE_MAPA_PRZEGLADOWA

23. 19-052-0023-ZASTAWIE_BDO

23a. 0023_ZASTAWIE_MAPA_PRZEGLADOWA

24. 19-052-0024-ZAWADÓWKA_BDO

24a. 0024_ZAWADOWKA_MAPA_PRZEGLADOWA

25. 19-052-0025-OLSZOWO_BDO

25a. 0025_OLSZOWO_MAPA_PRZEGLADOWA