WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Do pobrania wniosek o wypłatę dodatku węglowego i klauzula informacyjna:

wzor_wniosek_dodatek_weglowy
Klauzula informacyjna - dodatek węglowy