Ogłoszenie – dodatek do niektórych źródeł ciepła

Urząd Gminy Urszulin informuje, że z uwagi na brak przekazanych środków z budżetu państwa nie jest możliwa realizacja wypłat dodatku do niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy) w terminie wskazanym w art. 24 ust. 14 ustawy z dnia 19.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).
Urząd zapewnia, iż wypłata dodatku do niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania z budżetu państwa.