XLV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 10 listopada 2022r. (czwartek) o godz. 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Urszulinie.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2023.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
14. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
16. Dyskusja.
17. Zakończenie obrad.

EnglishGermanPolishUkrainian