Odnawialne Źródła Energi w Gminie Urszulin

Gmina Urszulin jest na ostatnim etapie projektu pn.: „Energia odnawialna w Gminie Urszulin etap II”. Zakończone zostały prace dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz pieców na biomasę u mieszkańców gminy, obecnie trwają ostatnie odbiory oraz rozliczenie projektu. Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu 125 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, 89 sztuk instalacji solarnych do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych oraz 7 sztuk kotłów na biomasę do produkcji energii cieplnej w procesie spalania biomasy w celu ogrzania CWU i pomieszczeń. Łącznie na terenie Gminy Urszulin zostało zamontowanych 221 zestawów odnawialnych źródeł energii a koszt inwestycji wynosi ponad 3 miliony złotych. Istotą projektu jest wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energi do celów bytowych mieszkańców Gminny Urszulin, przyczyniając się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze gminy, województwa lubelskiego oraz w konsekwencji Polski. W obecnej rzeczywistości, coraz więcej energii pozyskujemy ze źródeł odnawialnych i niewyczerpywalnych, które stanowią realną alternatywę dla konwencjonalnych paliw. Montaż instalacji fotowoltaicznych jest nie tylko niezwykle ekologiczny dla środowiska, ale pozwala użytkownikom realnie zaoszczędzić na rachunkach za energie elektryczną. Instalacje solarne oraz piece na biomasę również oddziałują pozytywnie na środowisko, dodatkowo pozwalają zaoszczędzić użytkownikom czas, który w przy dzisiejszym trybie życia jest niezwykle cenny. W przypadku instalacji solarnych mamy zupełnie bezobsługowo ciepła wodę przez kilka słonecznych miesięcy natomiast piece na biomasę nie wymagają codziennej obsługi. Wszystkie trzy typy instalacji zamontowane w Gminie Urszulin są nie tylko przyjazne środowisku, ale również jest to udogodnienie dla mieszkańców.

 

„Niezwykle cieszy nas to, że mieszkańcy naszej gminy tak chętnie korzystają z tego typu projektów. Jest to nasz drugi projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii i podobnie jak poprzedni cieszył się ogromnym zainteresowaniem. OZE, bo tak roboczo nazywamy ten projekt jest jednym z wielu projektów realizowanych obecnie w naszej gminie ze środków europejskich. Staramy się wykorzystywać różnego rodzaju dofinansowania, aby poprawić jakość życia mieszkańców naszej gminy. Fundusze europejskie są dla nas ogromnym wsparciem finansowym, dlatego też możemy realizować kilka projektów jednocześnie.” – mówi Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk