OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWNYCH KANDYDATACH NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ