LXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji – 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 11.00

Zawiadamiam, że LXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 15 marca 2024 r. (piątek) o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Urszulin na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Urszulinie w 2023 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie za 2023 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2024.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14. Dyskusja
 15. Zakończenie obrad.