III Sesja Rady Gminy Urszulin IX kadencji – 5 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 8.00

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję III Sesję Rady Gminy Urszulin IX kadencji, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 8.00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Włodawskiego zadania „Utrzymanie czystości i porządku na ścieżkach rowerowych na terenie Gminy Urszulin.
  4. Zakończenie obrad.