Informacja – kontrola przedsiębiorców z terenu gminy Urszulin w zakresie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych