Poprawa komunikacji otoczenia drogi krajowej…

Gmina Urszulin uzyskała wsparcie realizacji projektu  „Poprawa komunikacji otoczenia drogi krajowej nr 82 poprzez modernizacje dróg Gminy Urszulin” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wartość projektu to 4 880 670,00 złotych natomiast kwota uzyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 440 335,00 zł.Celem projektu jest poprawa połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym w gminie Urszulin poprzez rozbudowę i modernizację lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Urszulin. Zakres projektu obejmuje modernizację odcinka drogi nr 104352L (ul. Kwiatowa) w miejscowości Urszulin i Michałów wraz z drogami bocznymi i zjazdami. Łączna długość modernizowanych odcinków dróg wynosi 3177,70 m

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor