Kategoria: Projekty i Inwestycje

Urszulin – po pracy, Polesie promocja marki lokalnej jako części marki regionu

Gmina Urszulin realizuje projektu „Urszulin – po pracy, Polesie promocja marki lokalnej jako części marki regionu” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

„Po pracy, Polesie – zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Polesia Zachodniego”

Gmina Urszulin przystąpiła do realizacji projektu „Po pracy, Polesie – zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Polesia Zachodniego”, na który Gmina uzyskała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki. czytaj

Przebudowa targowiska gminnego w Urszulinie

W dniu 3 lipca 2012r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 20 lutego 2012r. do 23 marca 2012r. czytaj

Poleski smak – nasze kulinarne dziedzictwo

Głównym celem projektu jest zachowanie i wykorzystanie walorów historycznych i kulturowych dla zrównoważonego rozwoju Gminy Urszulin jak również pobudzenie aktywności społecznej i rozwoju lokalnych inicjatyw. Kultywowanie i promocja tradycji regionalnych – charakterystycznych dla Gminy Urszulin. Poszukiwanie potraw w celu zarejestrowania jako produkt lokalny. Wzrost społecznej świadomości na temat pielęgnacji i zachowania dorobku naszej kultury, w tym także żywieniowej. czytaj

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Urszulin

Gmina Urszulin uzyskała wsparcie na przedsięwzięcie związane z budową 88 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane w miejscowościach: Wytyczno, Wólka Wytycka, Wielkopole, Sęków, Wereszczyn, Przymiarki. czytaj

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor