„Po pracy, Polesie – zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Polesia Zachodniego”

Gmina Urszulin przystąpiła do realizacji projektu „Po pracy, Polesie – zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Polesia Zachodniego”, na który Gmina uzyskała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.Gmina otrzymała wsparcie w kwocie 2 830 000 złotych. Łączna wartość projektu to niemal 4 300 000 złotych. Projekt otrzymał największą liczbę punktów spośród wszystkich projektów ocenionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach prowadzonego konkursu.

W ramach projektu Gmina realizuje zadania związane z zagospodarowaniem turystycznym terenów nadbrzeża przy jeziorach Bąbelek (Wereszczyńskie), Rodcze, Sumin, Wytyckie, zagospodarowaniem centrów miejscowości Urszulin, Wereszczyn; budowane są wieże widokowe, parkingi, ścieżki spacerowe, zadaszenia, wprowadzone zostanie oznakowanie terenu Gminy, oznakowanie tras turystycznych i wiele innych elementów poprawiających estetykę zagospodarowania terenu Gminy Urszulin.

Realizowany projekt wzbogaci ofertę turystyczną Gminy, podniesie jakość świadczonych usług i przyczyni się do wzrostu liczby turystów odwiedzających obszar Gminy Urszulin co pośrednio wpłynie na powstanie dodatkowych miejsc pracy Ważnym elementem projektu jest również ochrona cennych walorów przyrodniczych przed dewastacją i niekontrolowana presją turystyczną. Powstała infrastruktura turystyczna ukierunkuje ruch turystyczny i zabezpieczy miejsca najczęściej uczęszczane przez turystów przed zniszczeniem.