Referat Gospodarki i Inwestycji

Stanisław Artymiuk
  Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji
  tel.: (0-82) 571-32-16
Agnieszka Grzegorczyk
  Stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska
  tel.: (0-82) 592-00-09
Magdalena Kępa
  Stanowisko ds. pozyskania funduszy i realizacji projektów z Funduszy Europejskich
  tel.: (0-82) 592-00-15
Dariusz Michalski
  Stanowisko ds. inwestycji, gospodarowania mieniem i gruntami
  tel: (0-82) 592-00-09
Jacek Misztal
  Stanowisko ds. inwestycji, gospodarowania mieniem i gruntami
  tel.: (0-82) 571-32-16
Izabela Bartniczuk
  Stanowisko ds. inwestycji, gospodarowania mieniem oraz zamówień publicznych
  tel.: (0-82) 592-00-09
Edyta Górska
  Stanowisko ds. inwestycji i gospodarowania mieniem
  tel.: (0-82) 592-00-16
Honorata Tymoszczuk
  Stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska
  tel.: (0-82) 592-00-16
Jacek Piwniczuk
  Stanowisko ds. inwestycji, gospodarowania mieniem
  tel.: (0-82) 592-00-17
Iwona Kochoń
  Stanowisko ds. pozyskania funduszy i realizacji projektów
  tel.: (0-82) 592-00-17