Referat Finansowy

Patrycja Miazio
  Skarbnik Gminy Urszulin
  tel.: (0-82) 592-00-01
Dorota Śledzińska
  Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  tel: (0-82) 592-00-05
Małgorzata Uzarek
  Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  tel.: (0-82) 592-00-05
Stanisława Głogowska
  Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  tel.: (0-82) 592-00-05
Małgorzata Marciniuk
  Stanowisko ds. księgowości i dochodów budżetu Gminy Urszulin
  tel: (0-82) 592-00-07
Katarzyna Tomaszewska
  Stanowisko ds. księgowości i wydatków budżetu Gminy Urszulin
  tel.: (0-82) 592-00-07
Ewelina Arciszewska
  Stanowisko ds. wymiaru i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  tel.: (0-82) 592-00-16
Małgorzata Góra
  Stanowisko ds. wymiaru i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  tel.: (0-82) 592-00-16
Paulina Szczuchniak
  Stanowisko ds. księgowości i wydatków budżetu Gminy Urszulin
  tel.: (0-82) 592-00-08
 Agnieszka Oleksiuk-Chudy
  Stanowisko ds. księgowości i wydatków budżetu Gminy Urszulin
  tel.: (0-82) 592-00-08