Informacja o zaawansowaniu prac związanych z realizacją projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Urszulin”

Gmina Urszulin jest w trakcie realizacji największego jak dotąd na tym terenie projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej pod nazwą „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Urszulin”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wartość projektu to 13 327 263,14 złotych natomiast kwota uzyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 7 575 162,31 zł.

Projekt dotyczy poprawy warunków życia mieszkańców gminy Urszulin poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin i polega na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Kozubata, Sumin, Grabniak, budowie zbiornika wyrównawczego w Woli Wereszczyńskiej i pompowni wody w Załuczu Nowym oraz na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Urszulin (ul. Chełmska‚ Kwiatowa‚ Lubelska‚ Leśna), cz msc. Michałów, Kozubata, Sumin, Grabniak, Grabniak (Uściwierz) i Dębowiec.

W chwili obecnej Gmina Urszulin jest na półmetku realizacji projektu. Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Sumin i Kozubata oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Urszulin a także na ukończeniu jest etap budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grabniak oraz budowa zbiornika wyrównawczego w Woli Wereszczyńskiej i pompowni wody w Załuczu Nowym, natomiast nas rok 2010 założono budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kozubata, Sumin, Grabniak i Grabniak (Uściwierz) i Dębowiec.

Informacje na temat inwestycji można uzyskać w Referacie ds. Gospodarki i Inwestycji Urzędu Gminy Urszulin, ul. Kwiatowej 35, Tel: 82-5713025, Fax: 82-5713001,

e-mail: urszulin_g_s@woi.lublin.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

EnglishGermanPolishUkrainian