„Kreowanie i promocja walorów Gminy Urszulin jako części Polesia Zachodniego”

Projekty_Kreowanie_500x310Gmina Urszulin rozpoczęła realizacje projektu “Kreowanie i promocja walorów Gminy Urszulin jako części Polesia Zachodniego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II “Infrastruktura ekonomiczna” Działanie 2.4 “Marketing gospodarczy, Schemat B”. Celem projektu  jest promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego poprzez opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć z zakresu marketingu ukierunkowanego na kreowanie dobrego wizerunku Polesia pod kątem potencjalnych inwestorów, kontrahentów i turystów.

Projekt realizowany będzie w latach 2009-2011.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szczegółowe analizy ekonomiczne, społeczne i gospodarcze w wyniku, których powstanie koncepcja marki lokalnej wraz z pełnym planem promocji i systemem identyfikacji wizualnej, opracowana zostanie strategia rozwoju turystyki oraz koncepcje zagospodarowania terenów pod inwestycje Gminy Urszulin.

Stworzony zostanie portal informacyjno – promocyjny obejmujący obszar Polesia Zachodniego www.polesiezachodnie.eu 

Więcej informacji na stronie:

www.projekty.urszulin.eu

 

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor