“Kolędy i pastorałki dawniej i dziś” – regulamin konkursu

REGULAMIN V KONKURSU MUZYCZNEGO
“Kolędy i pastorałki dawniej i dziś”

I Organizator:
– Zespół Szkół w Urszulinie;
– Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie.

II Zamierzenia i cel konkursu:
-rozbudzenie świadomości muzycznej;
-popularyzacja regionalnego muzykowania;
-kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek;
-promocja talentów muzycznych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i dorosłych mieszkańców gminy Urszulin.

III Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, osoby dorosłe w kategorii:
– soliści,
– duety,
– zespoły.

IV Etap I – eliminacje szkolne do 17.12.2014r. dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (każda szkoła przeprowadza eliminacje w swoim zakresie).
Etap II – finał gminny 10 stycznia 2015r. o godz. 10.00 dla wszystkich uczestników w Zespole Szkół w Urszulinie.

V Każda szkoła z terenu gminy Urszulin zgłasza do udziału w konkursie maksymalnie po 2 solistów, 2 duety i 1 zespół.

VI Zgłoszenia wszystkich uczestników do konkursu należy dokonać w terminie do 8 stycznia 2014 roku do sekretariatu Zespołu Szkól w Urszulinie lub telefonicznie na numer (82) 5713010.

VII Czas prezentacji muzycznej: 10 min.

VIII W konkursie zostaną przyznane nagrody:
– nagroda główna,
– nagrody w każdej kategorii,
– wyróżnienia i dyplomy,
– komisja może dokonać innego podziału nagród.

IX Adres do korespondencji:
Zespół Szkół w Urszulinie
22-234 Urszulin
ul. Szkolna 23
tel. i fax (82) 5713010

X Uwagi końcowe:
Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować na w/w adres lub telefonicznie do koordynatorów: Janiny Grzywaczewskiej i Teresy Kuczyńskiej. O sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor