III Sesja Rady Gminy Urszulin

III_sesjaW dniu 30 grudnia 2014 roku odbyła się sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 15 radnych i 9 sołtysów. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Urszulin Pan Piotr Kamela oraz Wójt Gminy Urszulin Pan Tomasz Antoniuk. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Następnie omówiono projekty uchwał.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programy współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2015,
2) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
3) diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych i Przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
6) wieloletniej prognozy finansowej,
7) uchwały budżetowej na rok 2015.

Na koniec przyszedł czas na interpelacje i zapytania radnych. Z ważniejszych interpelacji zgłoszono:
1) nieprzejezdność odcinka drogi w Nowym Załuczu,
2) zły stan drogi w Grabniaku,
3) potrzebę wycinki krzewów przy drodze gminnej w miejscowości Wytyczno (Kochanowskie),
4) potrzebę pomalowania elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Wólce Wytyckiej,
5) konieczność uprzątnięcia dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Szkolnej w Urszulinie obok parkingu,
6) zapytanie w sprawie położenia chodnika i nawierzchni asfaltowej na ul. Nowej w Urszulinie,
7) sprawy związane z oświetleniem ulicznym w miejscowości Urszulin.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor