IV sesja Rady Gminy Urszulin

IV sesja Rady Gminy Urszulin27 stycznia 2015 roku odbyła się sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 15 radnych i 10 sołtysów. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Urszulin Pan Piotr Kamela oraz Wójt Gminy Urszulin Pan Tomasz Antoniuk. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Następnie omówiono projekty uchwał.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Urszulin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Polesie” z siedzibą w Cycowie w okresie programowania 2014-2020,
2) nie uzgodnienia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego,
3) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek”
w Urszulinie,
4) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
Nie podjęto uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Urszulin do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”.

Z ważniejszych interpelacji zgłoszono:
1) potrzebę zabrania wiaty przystankowej z miejscowości Wola Wereszczyńska (koło szkoły) z uwagi na dewastację,
2) potrzebę usunięcia dwóch sztuk drzew rosnących w pasie drogowym w miejscowości Łomnica,
3) konieczność remontu dróg w miejscowościach: Grabniak – od strony Dębowca, Zawadówka koło sklepu, na odcinku Załucze – Grabniak, oraz dokończenia remontu drogi w Wiązowcu,
4) problem niedziałającej syreny strażackiej w remizie w Wólce Wytyckiej,
5) problem żeremi bobrowych na rzece Włodawce i rowie opaskowym jeziora Wytyckiego,
6) rozważenie możliwości wydzierżawienia budynku po szkole w Wereszczynie w związku z brakiem chętnych do jego zakupu,
7) problem osiadania parkingu przy ul. Szkolnej w Urszulinie na przeciwko targowiska,
8) potrzebę uprzątnięcia pasa drogowego na ul. Szkolnej w Urszulinie na docinku od parkingu do GZUK w Urszulinie Sp. z o.o.

Z ważniejszych zapytań zgłoszono:
1) do kiedy obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Urszulin i kiedy zostanie sporządzony nowy,
2) czy i kiedy przewidziane jest scalenie gruntów w miejscowości Babsk, Wola Wereszczyńska, Zawadówka,
3) czy jest możliwość dobudowanie pomieszczenia do remizy w Woli Wereszczyńskiej,
4) czy istnieje możliwość wprowadzenia nauki języka niemieckiego w szkołach,
5) czy można ustalić ramy czasowe dowozu węgla do budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Urszulinie.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor