Kategoria: Informacja publiczna

Nowe dowody osobiste – 1 lipca 2011

Dowód Osobisty z chipem

Nowe dowody z mikroprocesorem wydawane będą od 1 lipca 2011 roku. W pierwszej kolejności otrzymają je osoby, którym wydano dokument tożsamości w 2001 roku. W następnych latach wymianie podlegać będą dowody z dobiegającym końca 10-letnim terminem ważności.

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA realizuje projekt pl.ID – polska ID karta. Wkrótce polskim obywatelom zostanie oddany do użytkowania nowoczesny, elektroniczny dowód osobisty. Dzięki bezpłatnemu podpisowi elektronicznemu, zapisanemu w dowodzie, możliwe będzie korzystanie za pomocą internetu z usług oferowanych przez urzędy. czytaj

Powszechny Spis Ludności 2011 w Gminie Urszulin

Narodowy Spis Ludności 2011

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

czytaj

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: Rozbudowa drogi krajowej Nr 82 Lublin – Włodawa na odcinku Łęczna – Włodawa od km 42+621 do km 63+500 z uwzględnieniem remontu (przebudowy) istniejącego chodnika od km 42+250 do km 42+540 po prawej stronie drogi.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: Rozbudowa drogi krajowej Nr 82 Lublin – Włodawa na odcinku Łęczna – Włodawa od km 42+621 do km 63+500 z uwzględnieniem remontu (przebudowy) istniejącego chodnika od km 42+250 do km 42+540 po prawej stronie drogi.

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Urszulin”

Pragniemy poinformować, że Gmina Urszulin jest w trakcie realizacji ostatniego etapu projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Urszulin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który polega na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kozubata, Sumin, Grabniak, Grabniak (cz. nad jez. Uściwierz), Dębowiec.

Wykonawcą etapu jest Zakład Remontowo – Budowlany Eugeniusz Pruszkowski; ul. Jasna 18; 22-200 Włodawa; Tel. 82-5725-887; kom. 504295364

Jednocześnie pragniemy przeprosić mieszkańców za czasowe utrudnienia w dojeździe do posesji oraz prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy Urszulin wszelkich nieprawidłowości w przebiegu prac.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

I nabór wniosków w 2009 r. o przyznanie pomocy ogłaszanym przez „Polesie”

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o I naborze wniosków w 2009 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Polesie”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  1. Małe Projekty” (Limit dostępnych środków – 613 205 zł)
  2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (Limit dostępnych środków – 294 338 zł) czytaj
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor