Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie w sprawie dofinansowania zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

Informujemy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.
Pomoc może być udzielana dla uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnym uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć do dnia 12 września 2014 roku przez rodziców bądź opiekunów ucznia do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Treść ogłoszenia:
Ogłoszenie w sprawie dofinansowania zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz jej wysokość uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.
(Dz. U. z 2014r. poz. 1024).
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1024

 

 

Nabór wniosków w ramach projektu “Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia”

W związku z realizacją projektu pn. “Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia” w ramach Działania 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania wniosków na bezzwrotne dotacje. Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne, zarejestrowane w czytaj

Mobilne Punkty Informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 10 lipca 2014r.,
konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców gminy Urszulin
od godziny 9.00-11.00,
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Urszulin
ul. Kwiatowa 35, 22 – 234 Urszulin

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Planowane wyłączenia prądu

Data wyłączenia
Godziny wyłączenia
Miejscowości zaplanowane do wyłączenia
27.06.2014 730 – 1630 Stacja 15/0,4 kV Wielkopole 1, 2, 3; Przymiarki 1, 2
30.06.2014 730 – 1630 Stacja 15/0,4 kV Wielkopole 1, 2, 3; Przymiarki 1, 2
03.07.2014 730 – 1630 Stacja 15/0,4 kV Wielkopole 1, 2, 3; Przymiarki 1, 2

Szacowanie szkód w uprawach rolnych

URZĄD GMINY URSZULIN INFORMUJE, IŻ DO DNIA 20 CZERWCA 2014 ROKU PRZYJMUJE OŚWIADCZENIA ROLNIKÓW O POWSTAŁYCH SZKODACH W UPRAWACH ROLNYCH NA TERENIE GMINY URSZULIN, NA SKUTEK NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH.

DRUKI OŚWIADCZEŃ DOSTĘPNE SĄ W URZĘDZIE GMINY ORAZ W LINKACH PONIŻEJ

WNIOSKI ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE ZE WZGLĘDÓW PROCEDURALNYCH.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor