Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dla producentów świń – pomoc finansowa

 

Informacja dla producentów świń – pomoc finansowa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr. 207 poz. 1370 ze zm.)

Decyzja decyzja wykonawcza Komisji 2014/100/UE

Decyzja decyzja wykonawcza Komisji 2014/134/UE

Decyzja decyzja wykonawcza Komisji 2014/178/UE

Harmonogram Dyżurów Psychologa

Zakres porad jakie będą prowadzone w ramach dyżurów:
1. Udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinom z terenu Gminy Urszulin,
2. Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu,
3. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych czytaj

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 31 stycznia 2014r.,

w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014r. do 31 lipca 2014r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 r.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

• posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

• złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

Postępowanie w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie.

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę [GI.6845.4.2013.DM]

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę [GI.6846.3.2013.DM]

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor