Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Telewizja cyfrowa

plakat-DVBT-21-03-2013
ulotka-NTC-strona-1-13-03-2013
ulotka-NTC-strona-2-13-03-2013
ulotka-NTC-strona-3-13-03-2013

Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

row_melSzanowni Państwo, zbliża się wiosna, a z nią roztopy powodujące zalewanie gruntów i lokalne podtopienia. W związku z tym apeluję i proszę wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonywanie obowiązku ich konserwacji i bieżącym utrzymaniu w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika wprost z ar.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 145) i dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy melioracyjne o szerokości dna przy ujściu mniejszej niż 1,5 m oraz rurociągi drenarskie. Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie:
– wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu;
– wycinka drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu zgody wójta gminy;
– wybieranie namułu z dna rowów oraz usuwanie przetamowań;
– naprawa uszkodzonych skarp i dna rowów;
– ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami;
– odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa;
– bieżąca naprawa wylotów drenarskich;

Ważne jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania (funkcjonowania) dolnych (końcowych) odcinków rowów i rurociągów drenarskich.
Bytowanie bobrów na naszych terenach i ich działalność na rowach melioracyjnych stanowi już poważny problem dla rolników, którzy muszą się zmagać ze szkodami jakie wyrządzają bobry. Tamy bobrowe zatrzymują wodę w rowach powodując zalewanie gruntów. Jednakże należy pamiętać, że kilka gałęzi czy pień drzewa to nie jest jeszcze tama i można je usunąć. Wszelkie rowy, na terenie gdzie występują bobry, należy stale udrażniać m.in. poprzez usuwanie wszelkiego „materiału budowlanego” (poprzez wycinkę drzew i krzewów z rowów i terenów przyległych). Brak materiału budowlanego uniemożliwi budowanie tam. Jeżeli jednak powstanie już tama bobrowa należy zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Chełmie ul. Kamieńskiego 6 (tel. 825605160) o zgodę na jej rozbiórkę. W przypadku wystąpienia szkód bobrowych (zalane użytki, zniszczone drzewa itp.) można wystąpić do ww. instytucji o wypłacenie odszkodowania.

STAROSTA
WIESŁAW HOLACZUK

Szkolenie – odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.

Szkolenie

z zakresu procedur związanych

z uzyskaniem odszkodowań

za szkody wyrządzone przez bobry

19.02.2013 r (wtorek)

godzina 9.00

Budynek Urzędu Gminy Urszulin

Spotkanie doradcze z zakresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”
ul. Nowa 1, 21-070 Cyców tel./fax 82-56 77 675
e-mail biuro@lgdpolesie.pl www.lgdpolesie.pl
Z A P R A S Z A
mieszkańców z obszaru działania LGD „Polesie” na spotkania doradcze z pracownikiem biura LGD „Polesie” Adamem Panasiukiem na temat możliwości pozyskania środków finansowych na działania z zakresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 4 LEADER w ramach VI naboru wniosków.
Doradca będzie udzielał informacji na temat zasad naboru wniosków w ramach działania:
   ·  Małe projekty
   ·  Odnowa i rozwój wsi
   ·  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Harmonogram spotkań:
5 luty 2013
Godz. 8.00 – 11.30 – Ludwin – Centrum Spotkań Kulturalnych w Ludwinie
Godz. 12.00 – 15.30 – Puchaczów – Sala Ślubów Urzędu Gminy w Puchaczowie
7 luty 2013
Godz. 8.00 – 11.30 – Wierzbica – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Wierzbicy
11 luty 2013
Godz. 8.00 – 11.30 – Urszulin – Urząd Gminy w Urszulinie
12 luty 2013
Godz. 8.00 – 11.30 – Spiczyn – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Spiczynie
Godz. 12.00 – 15.30 – Łęczna – Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Łęcznej (Plac Kościuszki 22)
13 luty 2013
Godz. 8.00 – 11.30 – Uścimów – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Uścimowie
Godz. 12.00 – 15.30 – Sosnowica – Centrum Turystyczne, sala nr 21 Urzędu Gminy w Sosnowicy
Uczestnikom bezpłatnie zapewnione zostaną materiały doradcze.
W celu uzyskania więcej informacji nt. spotkań doradczych uzyskacie Państwo pod nr telefonu
Adama Panasiuka: 603 311 699
Zapraszamy

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 – 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. 2006, Nr 160, poz. 1132)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. 2009, Nr 196, poz. 1517)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. 2012, poz. 231)