Kategoria: Rewitalizacja

Ogłoszenie o konsultacjach społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

                     czytaj

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Urszulin

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin

Gmina Urszulin w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego – ma możliwość otrzymania dofinansowania na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. czytaj

EnglishGermanPolish

I N F O R M A C J A

 

Informuje się, że dzień 21.02.2020 r. (piątek)

jest w Urzędzie Gminy Urszulin dniem wolnym od pracy

 

Urząd Gminy Urszulin

w dniu 21 lutego 2020 r. (piątek)

będzie nieczynny

Rozmiar czcionki
Zmień kolor