Kategoria: Rewitalizacja

Debata konsultacyjna

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin” czytaj

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin.

                                                                         

                                                                       OGŁOSZENIE

 Wójta Gminy Urszulin

 

Na podstawie art. 5a, ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym czytaj

Informacja ze spaceru badawczego

W dniu 11 kwietnia 2017 roku odbył się spacer studyjny (badawczy) czytaj

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin na potrzeby LPR

Informacja

Na podstawie § 1 zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Urszulin z dnia 3 kwietnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Informuję, że zostają udostępnione materiału i formularze dotyczące konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają  do dnia 18 kwietnia  2017 r. czytaj

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji

                                                          czytaj