Kategoria: Rewitalizacja

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji

                                                          czytaj

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY URSZULIN czytaj

Ogłoszenie o konsultacjach społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

                     czytaj

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Urszulin

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin

Gmina Urszulin w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego – ma możliwość otrzymania dofinansowania na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. czytaj