Kategoria: Fundusze Europejskie

Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne

Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.04.2012

Wartość projektu: 30 087 127,40 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%- 25 574 058,27 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 15%- 4 513 069,11 zł
czytaj

Kreowanie aktywności zawodowej oraz wizerunku osobistego mieszkańców

W ramach realizowanego projektu “Kreowanie aktywności zawodowej oraz wizerunku osobistego mieszkańców Gminy Urszulin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w dniu 18.10.2009 r. rozpoczęły się warsztaty ostatniej trzeciej grupy szkoleniowej.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Włodawskim w partnerstwie z Gminą Urszulin. czytaj

Realizacja projektu „Kreowanie i promocja walorów Gminy Urszulin jako części Polesia Zachodniego”

W związku z realizacją projektu “Kreowanie i promocja walorów Gminy Urszulin jako części Polesia Zachodniego” w terminie od dnia 12 do 16 maja 2009 r. na naszym terenie będą przeprowadzane wywiady bezpośrednie z mieszkańcami celem zgromadzenia informacji pomocnych przy budowaniu Strategii marki lokalnej gminy Urszulin.

Wywiady będą przeprowadzane metodą losową. Wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby podzielić swą wiedzą o historii, tradycjach, kulturze i teraźniejszości gminy Urszulin proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy najpóźniej do dnia 16 maja 2009 r.

Telefon kontaktowy:

Urząd Gminy Urszulin
Pani Agnieszka Grzegorczyk

82-5713024

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor