Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Lasu

Ogłoszenia i informacje

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art.13a ust.2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w lasach 2015-2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

  Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

  W związku z powyższym uprasza się o umożliwienie uprawnionym pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów w celu założenia na nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywanie cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.