XXVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

19 kwietnia 2017 roku o godz. 900 w świetlicy OSP w Urszulinie odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Urszulin. W sesji uczestniczyło 13 radnych i 18 sołtysów. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Gminy Urszulin Pan Piotr Kamela. Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy.

Na początku sesji zgłoszono interpelacje i zapytania m.in. w sprawach:

 • wystosowania pisma do Zarządu Dróg Krajowych w sprawie obkoszenia skrzyżowania w Wytycznie,
 • wyrównania drogi w Nowym Załuczu,
 • interwencji w gminie Ludwin w sprawie przepustu w Czarnym Lesie,
 • ustawienia znaku drogowego ograniczającego prędkość we wsi Zabrodzie,
 • czy podczas remontu drogi od ul. Chełmskiej do kotłowni byłaby możliwość zamontowania spowalniaczy,
 • odnowienia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kwiatowa, Chełmska, Poleska,
 • wystąpienia do powiatu Parczewskiego w sprawie remontu odcinka drogi Orzechów-Łomnica.

W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Urszulin projektu „Przygody z nauką – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Urszulin”,
 • zmieniającą wieloletnią prognozę finansową,
 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

W kolejnych punktach sesji Rada Gminy zatwierdziła:

 • Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Urszulin.

Wójt Gminy Tomasz Antoniuk przedstawił Sprawozdanie z działalności miedzy sesjami.

Wójt omówił bieżące zadania realizowane przez gminę oraz przedstawił postępy prac związane z:

– remontami dróg gminnych,

– realizacją inwestycji przebudowy drogi ul. Modrzewiowa i Nowa,

– opracowaniem wniosku i studium wykonalności na budowę sieci wod-kan m.in. Wytyczno „Kochanowskie”, Wiązowiec,

– oceną wniosków złożonych do RPO WL 2014-2020 na obiekty kultury w Urszulinie, Wereszczynie, Woli Wereszczyńskiej, Dębowcu i Starym Załuczu.