Przyjęcie Planu Rewitalizacji

W dniu 31 maja 2017 roku Rada Gminy Urszulin, Uchwalą nr XXIX/174/2017 uchwaliła Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin