XLIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XLIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 12 października 2018r (piątek) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2019,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalania Statutu Gminy Urszulin,
   • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Urszulin za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Urszulin za I półrocze,
   • zmieniająca uchwałe w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
   • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  6. Informacja o realizacji zadań oświatowych.
  7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  8. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  9. Dyskusja.
  10. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor