Spotkanie informacyjno – doradcze

Lokalna grupa działania "Polesie"

Spotkanie informacyjno – doradcze

                W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o powierzenie grantów z zakresu: budowanie partnerstw, zwiększenie kompetencji przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona środowiska naturalnego w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – doradczym. Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”, ul. Nowa 1 w Cycowie.  Doradztwo skierowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz grup nieformalnych.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor