Ferie zimowe 2019

Ośrodek Kolonijny „U ZIOMKA” w Murzasichle położony na terenie malowniczych lasów tatrzańskich. Do Zakopanego tylko 7 km, a najbliższy wyciąg znajduje się 150 m od ośrodka.
W założeniu pobytu na wypoczynku zimowym:
– wycieczki,
– ogniska,
– dyskoteki.
Wiele atrakcji dla dzieci!!!!
Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci.

                        INFORMACJA O FERIACH ZIMOWYCH W 2019 ROKU DLA DZIECI ROLNIKÓW
Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia- urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Proszę o dopilnowanie, aby zaświadczenia były wystawione na rodziców/ opiekunów prawnych (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem, a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające sytuację). Rodzice/ opiekunowie prawni, którzy pobierają rentę bądź emeryturę, zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie z KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu lub pobiera rentę, czy emeryturę.
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej podpisane niebieskim długopisem.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/ opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych
do oferty).
2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodnie z wcześniej opisanymi wymogami.

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY URSZULIN W TERMINIE DO 25 STYCZNIA BR.
DRUKI ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY WWW.UG.URSZULIN.EU LUB BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE GMINY – pok. nr 6

Dopłata do ferii zimowych = 399 zł dopłata do turnusu +180 zł dopłata do transportu = 579zł
Wypoczynek zorganizowany:
– w Ośrodku „U ZIOMKA” we wsi Murzasichle, ul. Sądelska 90A/85B, 34- 531 Murzasichle.
Turnus trwa 10 dni, od 15.02.2019 do 24.02.2019 planowany w trakcie ferii zimowych dla poszczególnych województw.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Biuro w Krasnymstawie
ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnystaw
tel./ fax: 82 576 14 16
e- mail: mar_gol1@op.pl
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski- 507 751 786

KARTA KWALIFIKACYJNA

OŚWIADCZENIE

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor