Nowe formularze na podatki lokalne

Urząd Gminy Urszulin informuje, że Ministerstwo Finansów udostępniło nowe wzory deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Urszulin.

Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych rozporządzeń Ministra Finansów:
– w zakresie podatku od nieruchomości – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001104/O/D2019110…
– w zakresie podatku rolnego – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001105/O/D20191105…
– w zakresie podatku leśnego – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001126/O/D2019112….

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor