IX sesja Rady Gminy Urszulin

Zawiadamiam, że IX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 r. (wtorek)  godz. 14.00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej „Non Profit” w Urszulinie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Urszulin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Urszulin i inne organy od dnia 1 września 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii
  i złożenia uwag dotyczących lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wola Uhruska.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 13. Dyskusja
 14. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor