Zakładamy panele solarne, fotowoltaiczne i piece na biomasę

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Gmina Urszulin zaprasza wszystkich zainteresowanych montażem paneli solarnych, fotowoltaicznych lub pieca na biomasę do składania ankiet wraz z deklaracją udziału w projekcie. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Urszulin w pok. Nr 19 w terminie do 9 sierpnia2019r.

1. Kolektory słoneczne (zestawy solarne): – służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej.

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Dla wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń zakłada się, że aby osiągnąć zakładane pokrycie zapotrzebowania solarnego należy przyjąć wskaźnik, że na każdą osobę, która stale korzysta z ciepłej wody, przypada około 0,9 – 1m2 powierzchni czynnej kolektora. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 1,8 – 2 m2 szacunkową ilość kolektorów w instalacjach w budynkach prywatnych wstępnie (orientacyjnie) określa się następująco:
– 2 kolektory dla 1-4 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.200 l
– 3 kolektory dla 5-6 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.300 l
– 4 kolektory dla 7-8 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.400 l

Dofinansowanie instalacji solarnych wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych instalacji (kosztów netto).

Szacunkowy koszt ponoszony przez mieszkańca:

I etap przygotowanie projektu – koszt inwentaryzacji 61,50 zł płatne zewnętrznej firmie wykonującej inwentaryzacje.

II etap realizacja projektu – od 2 000,00 zł do 4 000,00 zł. Istnieje możliwość wahania założonych cen +/- 20%.

W pomieszczeniu, w którym będzie montowana instalacja powinna być doprowadzana instalacja ciepłej i zimnej wody. Obowiązek doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody spoczywa na zainteresowanym mieszkańcu. Koszt drugiej wężownicy w celu podłączenia zasobnika c.w.u z kotłem C.O stanowi koszt niekwalifikowany i jest ponoszony przez zainteresowanego mieszkańca.

2. Instalacje fotowoltaiczne: – instalacja, która służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp.

Należy podkreślić, że instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartość energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym. Uczestnik musi podać wartość energii elektrycznej zakupionej przez użytkownika w tym okresie na podstawie rozliczeń z Zakładem Energetycznym – załącznik do ankiety kopia faktury za energię elektryczną.

Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na tych budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2 000 kWh, moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 3 500 kWh.

W ramach projektu nie ma możliwości rozbudowy już posiadanej instalacji fotowoltaicznej.

Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskiwanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków. Przypominamy, że nie ma możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na pokryciach dachowych zawierających azbest tj. eternicie.

Szacunkowy koszt ponoszony przez mieszkańca:

I etap przygotowanie projektu – koszt inwentaryzacji 61,50 zł płatne zewnętrznej firmie wykonującej inwentaryzacje.

II etap realizacja projektu – instalacja ok. 3 kW na obiekcie mieszkalnym 4200 zł brutto lub na gruncie lub na budynku gospodarczym 5900 zł brutto.

3. Piece na biomasę – instalacja do produkcji ciepła i i ciepłej wody użytkowej. Piece jakie zostaną zainstalowane w ramach projektu posiadać będą moc 15, 20 i 25 kW w zależności od wielkości budynku, stanu ocieplenia budynku, ilości mieszkańców. Wszystkie uzyskują 5 klasę energetyczną dzięki automatycznym podajnikom i niezwykle wysokiej sprawności spalania pow. 95%.

Paliwem jakie spalanym w kotle jest pelet. Niemożliwe do spalania w nim są duże kawałki drewna.

Szacunkowy koszt ponoszony przez mieszkańca:

I etap przygotowanie projektu – koszt inwentaryzacji 61,50 zł płatne zewnętrznej firmie wykonującej inwentaryzacje.

II etap realizacja projektu – instalacja ok. 3 kW w obiekcie 4200 zł brutto lub na gruncie 5900 zł brutto.

Kosztem dodatkowym jest koszt przystosowania kotłowni lub ewentualnej modernizacji komina umożliwiającym realizację projektu ponoszone we własnym zakresie.

 

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety.

Ankieta

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie w przypadku uzyskania środków unijnych.

EnglishGermanPolish

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynków użyteczności publicznej w tym Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów

TYLKO W SPRAWACH PILNYCH

Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin (wejście na salę konferencyjną).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka
e-mail:  sekretariat@urszulin.eu
Fax: 82 571 30 01
Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat 

Rozmiar czcionki
Zmień kolor