Ptasia grypa – informacje

PTASIA GRYPA

ulotka informacyjna w związku z wystąpieniem ogniska PTASIEJ GRYPY (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

Hodowcy drobiu zobowiązani są:

  1. Zgłosić do lekarza weterynarii fakt hodowli drobiu.
  2. Zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym, dzikiego ptactwa.
  3. Zabezpieczyć pasze i źródła wody przed dostepem dzikiego ptactwa.
  4. Nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  5. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu.
  6. Stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach
    do budynków, w których utrzymywany jest drób.

FAKT HODOWLI DROBIU NALEŻY ZGŁASZAĆ DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
UL. SUCHAWSKA 5, 22-200 WŁODAWA TEL. (82) 572-20-53

NIEZGŁOSZENIE HODOWLI PROWADZIĆ BĘDZIE DO NAŁOŻENIA KARY FINANSOWEJ

 

aktualne informacje w sprawie wirusa ptasiej grypy znajdują się w zakładce “PTASIA GRYPA” – przekierowanie na stronę internetową Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włodawie

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor