Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych wywołanych przez deszcz nawalny

Wójt Gminy Urszulin informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w postaci deszczu nawalnego mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Urszulin w sprawie oszacowania tych szkód.

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ 

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2020 roku składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

Zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dodatkowo w br. producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

Komisja przekaże tylko te protokoły, w których wykazane zostaną szkody w uprawach rolnych na poziomie co najmniej 30% w stosunku do całości powierzchni wszystkich upraw rolnych w danym gospodarstwie.

Do pobrania:

Wniosek o oszacowanie strat 2020

Oświadczenie – przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 1 Oświadczenie_zwierzęta 2020

Zał. nr 2 Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020

Zał. nr 3 Oświadczenie_budynki maszyny 2020

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor