XXVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 09 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 1300w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Urszulinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy Urszulin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Urszulin na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Urszulin na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku.
 18. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie.
 19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 20. Dyskusja.
 21. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor