INFORMACJA

W dniu 20 maja br. na terenie Gminy Urszulin planowane jest uruchomienie syren alarmowych wchodzących w skład gminnego systemu ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE– SAREX-21.

Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów
z powietrza. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Syreny zostaną uruchomione przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Podstawa prawna niniejszego ogłoszenia: § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor

I N F O R M A C J A

Dzień 04 czerwca 2021 r. (piątek)
jest w Urzędzie Gminy Urszulin
dniem wolnym od pracy

(dzień wyznaczony za inny dzień świąteczny)

W dniu 04 czerwca 2021 r.
Urząd Gminy Urszulin
będzie nieczynny