XXXII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10.30 (czwartek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Urszulin.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XLII/247/2014 Rady Gminy Urszulin z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
9. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
11. Dyskusja.
12. Zakończenie obrad.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynku Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 15 listopada 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów w punkcie podawczym.

Obsługa interesantów zapewniona jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin w sali konferencyjnej (wejście główne).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka

e-mail:  sekretariat@urszulin.eu

Fax: 82 571 30 01

Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat