Informacja dot. Programu Granty PPGR

Wójt Gminy Urszulin informuje o przystąpieniu do Programu Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PPGR należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Urszulin, ul. Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin, pokój nr 2 (sekretariat)

Regulamin Konkursu Grantowego
Deklaracja udziału w programie
Załącznik nr 7-Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik nr 8-Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynku Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 15 listopada 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów w punkcie podawczym.

Obsługa interesantów zapewniona jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin w sali konferencyjnej (wejście główne).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka

e-mail:  sekretariat@urszulin.eu

Fax: 82 571 30 01

Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat