XXXIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Urszulin na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Urszulin za rok 2021.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2021 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 12. Dyskusja
 13. Zakończenie obrad.