XLVII Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz. 875, z późn. zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek)
o godz. 900 w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Urszulin do placówek oświatowych.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
  5. Zakończenie obrad.