XLVIII Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XLVIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 11. Dyskusja.
 12. Zakończenie obrad.