Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2023

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na 2023 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest prosimy o składanie wniosków do sekretariatu Urzędu Gminy Urszulin w terminie do 24 kwietnia 2023r.

Realizacja ww projektu uzależniona jest od dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wszystkie informacje dotyczące projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Urszulin oraz pod numerem telefonu 82 59 200 17.

 

Druk do pobrania