LII Sesja Rady Gminy Urszulin

Zawiadamiam, że LII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej Urszulinie
ul. Lubelska 31.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 8. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Urszulin za rok 2022.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.