Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Hanna, Hańsk, Ruda Huta, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki i Powiatu Włodawskiego na lata 2022-2030, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku o godzinie 12.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Urszulinie. Spotkanie będzie miało charakter prezentacyjno-warsztatowy. W pierwszej części zostaną przedstawione wyniki diagnozy oraz propozycje celów i wspólnych obszarów dla przedsięwzięć strategicznych. Druga część będzie miała charakter warsztatów strategicznych, uwzględniających dyskusję nad zgłaszanymi pomysłami i uwagami.